Takaeb, M., and M. Nautani. “Potensi Kulit Batang Kesambi (Schleichera Oleosa) Sebagai Pengawet Ikan Tongkol (Euthynnus Affinis)”. Jurnal Sains Dan Edukasi Sains, Vol. 4, no. 1, Apr. 2021, pp. 40-45, doi:https://doi.org/10.24246/juses.v4i1p40-45.