[1]
Takaeb, M. and Nautani, M. 2021. Potensi Kulit Batang Kesambi (Schleichera oleosa) Sebagai Pengawet Ikan Tongkol (Euthynnus affinis). Jurnal Sains dan Edukasi Sains. 4, 1 (Apr. 2021), 40-45. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.24246/juses.v4i1p40-45.