(1)
Jawa, A. M.; Iriani, A. Basis Pengetahuan Nilai-Nilai Kain Tenun Sumba Dengan Model Seci Dan Convolutional Neural Network. AITI 2023, 20, 1-15.