Vol 29, No 2 (2013)

DOI: http://dx.doi.org/10.24246/j.sw.2013.v29.i2

Table of Contents

Articles

Melki Manafe, Bambang Ismanto
68 views
PDF
65-72
Jubelina Jubelina, Supramono Supramono
50 views
PDF
73-82
Noventris Ratnawati Radja, Supramono Supramono, Bambang Suteng Sulasmono
26 views
PDF
83-92
Nur Fajriana Wahyu Ardiani, Nanda Adi Guna, Reni Novitasari
33 views
PDF
93-107
Jonet Prasetyo, Sutriyono Sutriyono
37 views
PDF
108-119
Tri Nova Hasti Yunianta
96 views
PDF
120-126
Prihartini Prihartini, Nani Mediatati
67 views
PDF
127-133
Sri Muryani, Entri Sulistari, Alex D Ch Mirakaho
54 views
PDF
134-144