Journal Contact

Mailing Address


Universitas Kristen Satya Wacana

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi

Jl. Diponegoro 52-60, Salatiga, 50711

Jawa Tengah - Indonesia

Principal Contact

Daru Purnomo
Universitas Kristen Satya Wacana

Universitas Kristen Satya Wacana

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi

Jl. Diponegoro 52-60, Salatiga, 50711

Jawa Tengah - Indonesia
Email: daru.purnomo@staff.uksw.edu

Support Contact

Seto Herwandito
Email: sherwandito@yahoo.com